CarcassonneCZE @CarcassonneCZE Discord RSS

Vítejte na fóru věnovanému deskové hře Carcassonne! xCarcassonne FÓRUM - registrační podmínky

Ačkoliv se snažíme upravovat nebo odstraňovat všechny příspěvky, které obsahují nevhodný, sexuálně orientovaný, urážlivý, škodlivý, výhružný, vyděračský obsah, který může být považován za útočný, nebo narušující soukromí osoby, nebo porušuje kteroukoliv právní normu, není to možné ani dělat průběžně, ani vyčerpávajícím způsobem. Z uvedeného důvodu musíte akceptovat, že všechny příspěvky uvedené v tomto fóru vyjadřují názory, postoje a zkušenosti jejich původních autorů a nikoliv nutně provozovatelů tohoto fóra. Provozovatelé tohoto fóra nepřebírají žádnou zodpovědnost za žádný z příspěvků. Neručíme ani za přesnost, správnost a úplnost kteréhokoliv z příspěvků, ani tohle negarantujeme.

Tím, že se zaregistrujete do tohoto diskusního systému vyslovujete souhlas s tím, že nebudete šířit vědomě nepravdivé, zavádějící, urážlivé, výhružné, sexuálně zaměřené, vydírající nebo soukromí narušující příspěvky, nebo materiál, který odporuje kterékoliv právní normě.

Porušení kteréhokoliv z uvedených pravidel může vést k omezení, nebo dokonce k ukončení vašeho členství ve fóru. Ke každému publikovanému příspěvku si zaznamenáváme IP adresu uživatele, který příspěvek napsal. Tímto vyjadřujete svůj souhlas, že mámo právo upravit, odstranit, nebo uzamknout jakýkoliv účet nebo zprávu, a to kdykoliv to budeme považovat za vhodné. Tímto vyjadřujete souhlas s tím, že veškeré informace, které zde zadáváte, jsou ukládány do databáze a také souhlasíte s tím, že do Vašeho zařízení jsou ukládány "cookies", které obsahují vaše přihlašovací údaje.

Žádná informace, kterou poskytnete do tohoto fóra, nebude vyzrazena žádné třetí straně bez Vašeho osobního písemného souhlasu. Je však třeba poznamenat, že provozovatelé nemohou být zodpovědní za úmyslné narušení nebo odcizení dat, například prostřednictvím počítačové kriminality (tzv. hacking).

Jste plně odpovědni za text, video, audio, obrázky, fotografie, odkazy nebo jakékoliv jiné materiály či obsah, které zveřejňujete na našem webu. Používejte laskavě všechny dostupné nástroje komunity odpovědně. Především nezveřejňujte na webu obsah, který porušuje zákony nebo práva třetích stran či který zahrnuje činnosti nebo prohlášení, jež jsou diskriminační, urážlivé, sprosté nebo pomlouvačné nebo jež mohou někoho urazit na základě národnosti, etnika, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, přesvědčení nebo tělesného postižení. Nepoužívejte oblasti komunity ke komerčním účelům. Rodiče a opatrovníci by měli kontrolovat přístup svých dětí na weby nebo aplikace a zejména jejich činnost v rámci oblastí komunikace.

Jste srozuměni s tím, že nesledujeme veškerý obsah, který uživatelé na našich stránkách vytvořili, a ani nemáme žádnou takovou povinnost. Nicméně si vyhrazujeme právo monitorovat veškerý takový obsah a bez upozornění jej upravovat, mazat nebo odstranit, jestliže ho vyhodnotíme jako nevhodný. Názory vyjádřené v oblastech komunity jsou názory členů z řad veřejnosti. Jestliže se domníváte, že nějaký obsah porušuje podmínky použití, oznamte nám to laskavě na adresu [email protected], kontaktujte skrze soukromou zprávu vedení fóra nebo použijte tlačítko kontaktního formuláře v zápatí a sdělte nám podrobnosti o porušení pravidel, uživatelské jméno odpovědné osoby a oblast webu, kde k tomu došlo.

Náš web je poskytován na základě principu „tak, jak je k dispozici". Náš webové stránky mohou být příležitostně nedostupné nebo dostupné v omezeném rozsahu z důvodu chyby či probíhající údržby či okolností mimo dosah naší kontroly. Na kvalitu, funkčnost, dostupnost nebo výkon webových stránek nebo našeho obsahu se nevztahuje žádná záruka. Vyhrazujeme si právo měnit, dočasně nebo trvale stáhnout obsah z webových stránek, pozastavit vaši registraci nebo přístup na naše webové stránky či kdykoliv bez předchozího upozornění vypnout web nebo některé jeho funkce. Poplatky poskytovateli přístupu k internetu i ostatní poplatky související s užíváním našich webů hradíte sami.

Nesmíte poškodit, narušit nebo přerušit přístup na naše webové stránky nebo k jejich obsahu, ani podniknout cokoliv, co by mohlo ohrozit jejich funkčnost nebo zabránit jiným osobám v přístupu na naše webové stránky nebo k jejich obsahu. Weby nebo jejich obsah nesmíte používat nezákonným způsobem ani tak, že by tím provozovatelům těchto webových stránek nebo jakýmkoliv jiným osobám vznikla škoda.

Po registraci/přihlášení je uložena Vaše přibližná poloha přístupu na základě IP geolokace. Tato informace je použita v profilu uživatele pro účel zobrazení lokality (město) odkud pocházíte na mapě uživatelů fóra. Toto může být vždy Vámi změněno v nastavení uživatelského profilu. Berte na vědomí, že automatická geolokace na základě IP adresy je pouze přibližná a ne vždy úplně přesná (často přesnost na úrovni měst).

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Používáním webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Pokračováním v registračním procesu vyslovujete svůj souhlas s výše uvedenými pravidly a zásadami.

Pokračováním souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.


This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.
Forum use Krzysztof "Supryk" Supryczynski addons.